درباره ی "سیدعلی

توضیحات
سید علی حسینی هستم و علاقه مند به تکنولوژی روز و وب پیشرفته و البته دوستدار نبود هیچگونه مشکلی برای هموطنان عزیزم، ولی خب اینکه نمیشود، دنیاست و هزارویک مشکل ;-)

نوشته های سیدعلی